Oktober 2021 – Privacyverklaring voor websitebezoekers en klanten van Binder Communicatie.

Algemeen

Ik verwerk je persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt en deel jouw gegevens niet met anderen. Dit is in overeenstemming met AVG.

Over Binder Communicatie

Binder Communicatie is het bedrijf van Leanne Binder.

Telemannstraat 7
3161 RS Rhoon

Kvk 637 94 667

Wil je contact met me over jouw privacy? Mail me op leanne@bindercommunicatie.nl.

Welke gegevens verzamel ik?

Van websitebezoekers

Op deze website kun je je opgeven voor de e-mailnieuwsbrief en schrijftips downloaden.  

De gegevens die je geeft zijn:

 • e-mailadres 
 • naam

Van klanten

Van mijn klanten verwerk ik, indien noodzakelijk, de navolgende persoonsgegevens die op eigen initiatief aan Binder Communicatie zijn verstrekt:

 • roepnaam, voornamen, voorletters
 • achternaam inclusief voorvoegsels
 • adres
 • geboortedatum
 • geboorteplaats
 • BSN
 • identiteitsbewijs (kopie)
 • burgerlijke staat
 • geslacht
 • telefoonnummer
 • e-mailadres
 • bankrekeningnummer 

Bij afname Balanskleurentest:

 • naam
 • e-mailadres
 • persoonsgegevens die voortvloeien uit testafname

Met welk doel?

Als je je e-mailadres op deze website achterlaat, gebruik ik je adres om je de nieuwsbrief en de schrijftips naar je te sturen of om je vraag te beantwoorden.

De persoonsgegevens van klanten gebruik ik voor deze doeleinden:

 • het uitvoeren van de overeengekomen overeenkomst
 • communicatie met de opdrachtgevers en deelnemers
 • (als gevolg daarvan) het zo goed mogelijk begeleiden van opdrachtgevers en deelnemers
 • het inschakelen en instrueren van derden
 • het factureren van geleverde diensten en producten
 • doorgeven van wijzigingen van diensten en/of producten
 • het versturen van bestellingen
 • afname Balanskleurentest
 • het voldoen aan juridische en wettelijke verplichtingen
 • het voorkomen van fraude

Op welke AVG-grondslag?

Binder Communicatie verwerkt de hierboven genoemde persoonsgegevens uitsluitend op basis van de hierna te noemen gronden zoals omschreven in artikel 6 van de AVG:

 • wettelijke verplichting
 • uitvoering van een overeenkomst
 • verkregen toestemming van betrokkene(n)
 • gerechtvaardigd belang

Geautomatiseerde besluitvorming

Binder Communicatie werkt NIET met op basis van geautomatiseerde verwerkingen genomen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit.

Met wie deel ik je gegevens?

De persoonsgegevens zijn toegankelijk voor mij en voor niemand anders. Behalve de gegevens voor de Balanskleurentest, zie hieronder.

Binder Communicatie verkoopt persoonsgegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die persoonsgegevens verwerken in mijn opdracht, sluit ik een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van de persoonsgegevens. Binder Communicatie blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

De gegevens voor de nieuwsbrief worden opgeslagen op de servers bij mijn nieuwsbriefprovider Mailchimp. Hiervoor heb ik een bewerkersovereenkomst  gesloten met Mailchimp. Meer informatie over het privacybeleid van Mailchimp vind je hier (Engelstalig): https://mailchimp.com/legal/privacy/.

Doorgifte naar de Verenigde Staten

De servers van Mailchimp zijn gevestigd in de Verenigde Staten. Jouw gegevens kunnen dus worden doorgegeven, opgeslagen en verwerkt in de Verenigde Staten. De doorgifte van deze gegevens gebeurt op grond van het EU-VS Privacy Shield Framework. Meer informatie over de doorgifte van gegevens naar de Verenigde Staten door Mailchimp vind je hier (Engelstalig): https://mailchimp.com/legal/privacy/.

Balanskleurentest

De gegevens voor de Balanskleurentest worden gedeeld met Balansgroep B.V. (eigenaar en verantwoordelijk voor de Balanskleurentest) en subverwerker Medusa. Medusa gebruikt de gegevens voor: verzamelen, ordenen, bewaren, in verband brengen en doorzenden naar.

Beveiliging persoonsgegevens

Mailchimp heeft voor de opslag van jouw gegevens passende technische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of andere vormen van onrechtmatige verwerkingen. Deze maatregelen, waaronder versleuteling middels een SSL-certificaat, zorgen voor een beveiligingsniveau dat past bij de gegevens die ik verwerk. Meer informatie over de beveiliging door Mailchimp vind je hier (Engelstalig): https://mailchimp.com/about/security/.

Verder wordt deze website beveiligd met een SSL (Secure Socket Layer) certificaat. Dankzij SSL worden alle persoonlijke gegevens versleuteld en dus onleesbaar voor derden over het internet verstuurd. Een ander groot voordeel van dit SSL certificaat is dat er wordt gecontroleerd of de verbinding tussen jouw browser en mijn webserver niet onderweg wordt omgeleid naar bijvoorbeeld een server die in handen is van criminelen. Wanneer dit het geval lijkt te zijn, zal de SSL-beveiliging via je browser een waarschuwing geven dat het SSL certificaat van deze website niet toebehoort aan de server die daadwerkelijk bezocht wordt.

Een SSL-verbinding is te herkennen aan de url in de webbrowser, die begint met https in plaats van http en wordt automatisch geactiveerd op deze website.

Voor mijn mailbox gebruik ik Microsoft Office Professional Plus 2019 en Microsoft Onedrive. Lees hoe de privacy van Microsoft is geregeld.

Voor de Balanskleurentest heeft de (sub)verwerker de volgende beveiligingsmaatregelen getroffen: SSL certificering, backups, verwerkersovereenkomsten met derde partijen, Firewall/antivirus programma/ ecurity programma, wachtwoorden laptop en mobiele telefoon (tenminste 6 cijferig) en geen gebruik van persoonsgegevens op USB sticks.

Websitestatistieken

Ik wil graag weten hoe de bezoekers mijn website gebruiken om mijn website te verbeteren. Daarom onderzoek ik de statistieken van deze website. Ik gebruik daarvoor Google Analytics.  

Linkjes in de website

Op mijn website en in mijn blog tref je her en der links naar externe websites, ook via knoppen zodat je informatie makkelijk kunt delen met jouw sociale-media-netwerk. Door op een link te klikken ga je naar een website buiten Binder Communicatie. Het kan zijn dat deze externe websites gebruik maken van cookies. Graag verwijs ik hiervoor naar de cookie- of privacyverklaring van de betreffende website.

Bewaartermijn

Ik bewaar je gegevens zolang je mijn nieuwsbrief wilt blijven ontvangen. Schrijf je je uit, dan worden automatisch je gegevens verwijderd uit het systeem. 

Binder Communicatie bewaart de persoonsgegevens van klanten niet langer dan noodzakelijk is voor de hiervoor genoemde doeleinden of wet- en regelgeving. Volgens de AVG en NOBCO is dit 2 jaar.

Jouw rechten

 • Je hebt recht op inzage, rectificatie en wissen van je persoonsgegevens.
 • Je hebt ook het recht om tegen verwerking bezwaar te maken.
 • Je hebt het recht op het intrekken van de toestemming van het verwerken van de gegevens. Ik stop dan met het bewaren van nieuwe gegevens die je indient. 
 • Als ik geen persoonsgegevens van je mag gebruiken, kun je helaas niet mijn nieuwsbrief ontvangen en geen klant van Binder Communicatie worden.

Stuur me een schriftelijk verzoek via e-mail naar leanne@bindercommunicatie.nl en ik maak je verzoek binnen 4 weken in orde. Let op: er kunnen zich omstandigheden voordoen waarbij Binder Communicatie aan je verzoek geen of niet volledige uitvoering kan geven vanwege de geheimhoudingsplicht en/of wettelijke bewaartermijnen.

Heb je een klacht over de manier waarop ik met je persoonsgegevens omga?

Dan heb je het recht om te klagen bij autoriteit persoonsgegevens. Het geven van je persoonsgegevens is niet verplicht, alleen heeft dit effect op de dienstverlening die ik je kan bieden.

Wijzigingen

Het kan zijn dat ik wijzigingen in dit document aan moet brengen. Deze wijzigingen treden in werking per direct of op het dan aangekondigde tijdstip.

Dit document is opgesteld met de informatie van Charlotte Meindersma van Charlotte’s Law en Maaike van Kempen, voormalig eigenaar van Podiumbouwer. Bedankt voor het gebruik van jullie input!